Drugim sektorem finansów publicznych, który pochłonął największe kwoty z budżetów państw Unii była opieka zdrowotna - 7,2 proc. PKB. Kolejne były "ogólne usługi publiczne" (6,2 proc. PKB), "edukacja" (4,9 proc. PKB) oraz "sprawy gospodarcze" (4,3 proc. PKB). Dużo mniej państwa Wspólnoty przeznaczyły w 2015 r. na "porządek i bezpieczeństwo publiczne" (1,8 proc. PB), "obronność" (1,4 proc. PKB), "rekreację, kulturę i religię" (1,0 proc. PKB). Poniżej 1 proc. PKB UE przeznaczyła na "ochronę środowiska" (0,8 proc. ) oraz "gospodarkę mieszkaniową i komunalną" (0,6 proc.).

Najbardziej kosztowna dla państw UE jest opieka socjalna. W 2015 roku koszty związane z zabezpieczeniem społecznym miały największy udział ww wydatkach finansów publicznych we wszystkich państwach członkowskich. Jednak poziom tych wydatków w relacji do PKB był dość zróżnicowany w poszczególnych państwach Wspólnoty i wahał się od 9,6 proc. PKB w Irlandii, do 25,6 proc. PKB w Finlandii.

>>> Czytaj też: Gotówka od państwa marnotrawiona na alkohol? Rozwiewamy mity

Osiem państw członkowskich - Finlandia, Francja, Dania, Austria, Włochy, Szwecja, Grecja i Belgia - przeznaczyło na "socjal" ponad 1/5 PKB. Najniższe wydatki – poniżej 13 proc. PKB - na opiekę społeczną przeznaczały: Irlandia, trzy państwa bałtyckie, Rumunia, Cypr, Malta i Czechy.

Pod względem struktury wydatków finansów publicznych Polska nie odbiegała od europejskich standardów. Podobnie jak w całej Europie, także i w Polsce wydatki na opiekę socjalną pochłaniają największą część budżetu. W 2015 r. na ochronę socjalną Polska przeznaczyła 38,3 proc. wszystkich wydatków, co stanowiło 15,9 proc. polskiego PKB. W kwocie tej największe były wydatki na osoby starsze, w tym głównie na emerytury (9,1 proc. PKB, co stanowiło blisko 21,9 proc. wszystkich wydatków sektora publicznego). Na „rodzinę i dzieci” polski rząd przeznaczył 1,4 proc. PKB. Udział tej kategorii w kolejnych latach może się znacznie zwiększyć za sprawą kosztów związanych z realizacją programu 500 plus. Wydatki te znacznie przewartościują portfel sektora publicznego w Polsce. Będzie to jednak widoczne dopiero w danych Eurostatu za 2016 r., ponieważ program wypłaty 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie wystartował w kwietniu 2016 r.

>>> Czytaj też: Polacy zaczęli spłacać długi. Dzięki 500 plus