Vistula chce utrzymać 2-cyfrową dynamikę wzrostu sprzedaży w 2017 r.


Warszawa, 14.03.2017 (ISBnews) - Vistula Group chce utrzymać 2-cyfrową dynamikę wzrostu sprzedaży w 2017 r. Ze względu na silną konkurencję cenową na rynku wyzwaniem będzie obrona marży brutto na sprzedaży tak, by nie spadła o więcej niż 1 pkt proc. w stosunku do roku 2016, poinformował prezes Grzegorz Pilch.
"W odniesieniu do roku 2017 zakładamy zwiększanie przychodów ze sprzedaży powyżej tempa przyrostu sieci detalicznej. Nasz cel w tym obszarze to utrzymanie dwucyfrowej dynamiki wzrostu sprzedaży na poziomie zbliżonym do roku 2016. Zamierzamy go osiągnąć poprzez dynamiczny rozwój sieci sprzedaży w segmencie odzieżowym i jubilerskim oraz dalszy wzrost efektywności przychodów z m2" - napisał Pilch w liście do akcjonariuszy.
Priorytetem spółki będzie także optymalne wykorzystanie rosnącego potencjału rynku online poprzez przyspieszenie realizacji zamówień, zwiększenie dostępności oferty produktowej oraz doskonalenie sposobów jej prezentacji.
"Ponieważ w bieżącym roku grupa kapitałowa będzie działać warunkach rynkowych zdeterminowanych przez zaostrzającą się konkurencję cenową oraz zmieniające się kursy walut, w których rozliczane są zakupy towarów importowanych oraz najem komercyjnych powierzchni handlowych, wyzwaniem będzie obrona marży brutto na sprzedaży tak, by nie spadła o więcej niż 1 pkt proc. w stosunku do roku 2016" - napisał także Pilch.
Przychody grupy Vistula były wyższe o 16,4% w skali roku. Spółka podała, że w kluczowym obszarze dystrybucji detalicznej przychody ze sprzedaży zrealizowane w segmencie odzieżowym wyniosły 334,1 mln zł i były wyższe o 20,2% od osiągniętych w roku 2015, w tym w sieci franczyzowej segmentu odzieżowego, która na koniec roku 2016 liczyła już łącznie 60 salonów, stanowiły 11% przychodów segmentu odzieżowego ogółem.
Przychody zrealizowane w segmencie jubilerskim wyniosły 235,8 mln zł, co oznacza wzrost o 15,7% r/r.
"W segmencie odzieżowym wydarzeniem marketingowym była kampania promocyjna z Robertem Lewandowskim oraz partnerstwo z reprezentacją narodową w piłce nożnej, które szczególnie podczas Euro 2016 przyczyniło się do istotnego wzmocnienia wizerunku marki Vistula. Owocem tych działań był wzrost odwiedzalności naszych salonów, co przełożyło się na rekordowy wzrost sprzedaży, a dynamika wzrostu zysku operacyjnego salonów Vistuli przekroczyła 22%" - czytamy dalej w liście.
Marka Wólczanka w roku 2016 kontynuowała projekt rozwoju kolekcji koszul damskich w linii Wólczanka i Lambert. Udział kolekcji damskiej w strukturze sprzedaży Wólczanki w roku 2016 przekroczył już poziom 20%. Po raz pierwszy w historii łączna sprzedaż detaliczna koszul przekroczyła 1 mln sztuk.
"Luksusowa marka odzieży damskiej Deni Cler, dzięki poprawie wyników w IV kwartale 2016 roku, w oparciu o lepszą sprzedaż nowych kolekcji oraz utrzymanie dyscypliny kosztowej, poprawiła wyniki na poziomie zysku netto o 35% osiągając 1,47 mln zł zysku netto.
W ubiegłym roku segment jubilerski uzyskał 16-proc. dynamikę wzrostu przychodów i 36% wzrost zysku operacyjnego w stosunku do roku poprzedniego, głównie w efekcie dynamicznego wzrostu powierzchni sprzedaży oraz podjętych działań zapewniających zwiększenie efektywności sprzedaży z m2.
Jak podkreślił prezes, wyniki tego segmentu mogłyby być jeszcze lepsze, gdyby nie słabszy grudzień, który jako najważniejszy miesiąc w roku istotnie obniżył dynamikę sprzedaży, a tym samym poziom zysku operacyjnego w segmencie.
Rok 2016 był również rokiem rekordowym pod względem wzrostu sprzedaży kanału online i franczyzy jako nowych kanałów dystrybucyjnych, które były i nadal są priorytetem grupy w przyjętej strategii zrównoważonego rozwoju.
"Łącznie z tych kanałów dystrybucji uzyskaliśmy 83 mln zł przychodów, co stanowiło około 14% przychodów grupy kapitałowej. Na szczególne wyróżnienie w tym obszarze zasługuje marka Wólczanka, której sprzedaż online przekroczyła swą dynamiką 47%, a jej udział w przychodach marki zbliżył się do 17%" - czytamy w liście.
Dynamiczny rozwój sieci sprzedaży, zarówno w obszarze sklepów własnych, jak i franczyzowych, dokonywany przez otwieranie nowych lokalizacji oraz relokacje w ramach centrów handlowych, pozwolił zakończyć rok 2016 na poziomie 366 salonów o łącznej powierzchni sprzedażowej wynoszącej 30,5 tys. m2.
Vistula w ramach grupy kapitałowej otworzyła 52 nowe salony w 2016 r., co przyniosło wzrost netto łącznej powierzchni sprzedażowej w grupie o 9%, tj. o ponad 2,5 tys. m2.
Vistula Group S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym.
(ISBnews)