Warszawa, 14.03.2017 (ISBnews) - Torpol szacuje, że według wstępnych danych przychody grupy kapitałowej spadły do 770,2 mln zł, zaś zysk netto sięgnął 10,1 mln zł w 2016 roku wobec 32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
"Wstępne wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta:
- przychody ze sprzedaży: 770,2 mln zł (1 233,1 mln zł rok wcześniej),
- zysk (strata) z działalności operacyjnej: 17,8 mln zł (43,3 mln zł rok wcześniej),
- zysk (strata) netto: 10,1 mln zł (32 mln zł rok wcześniej)" - czytamy w komunikacie.
Według wstępnych danych, jednostkowe przychody ze sprzedaży Torpolu wyniosły 743,1 mln zł w 2016 roku wobec 1 219,4 mln zł rok wcześniej, zysk z działalności operacyjnej sięgnął 24,1 mln zł wobec 43,4 mln zł rok wcześniej, zaś zysk netto wyniósł 15,4 mln zł w porównaniu z 32 mln zł w 2015 r.
"Zarząd emitenta informuje, iż na zaprezentowane powyżej wstępne wyniki finansowe za 2016 rok najistotniejszy wpływ miały struktura przychodów grupy kapitałowej emitenta oraz koszty ogólne związane z rozwojem spółek zależnych" - czytamy także.
Ostateczne wyniki finansowe za 2016 r. będą przekazane w raportach rocznych, które zostaną opublikowane w 22 marca br.
Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 238 mln zł mln zł w 2015 roku.
(ISBnews)