Warszawa, 15.03.2017 (ISBnews) - PZU oczekuje, że w bieżącym roku nastąpi odwrócenie negatywnego trendu w ubezpieczeniach komunikacyjnych i ten segment działalności uzyska rentowność mierzoną wskaźnikiem mieszanym, poinformował prezes Michał Krupiński.
"Liczymy, że w tym roku osiągniemy już rentowność liczoną wskaźnikiem mieszanym w ubezpieczeniach komunikacyjnych" - powiedział Krupiński podczas konferencji prasowej.
Według danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) po trzech kwartałach ub. roku udział segmentu ubezpieczeń komunikacyjnych PZU w rynku sięgnął 41,4% wobec 38,6% rok wcześniej.
"O 3 pkt proc. zwiększyliśmy udziały rynkowe - pierwszy raz od 8 lat. Mamy mocną pozycję w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Mamy 700 tys. nowych klientów" - podkreślił Krupiński.
Wskaźnik mieszany z ubezpieczeń komunikacyjnych grupy PZU wyniósł 103,1% na koniec 2016 r. wobec 108,3% rok wcześniej.
Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.
(ISBnews)