Airway Medix rozwiązał umowę dystrybucyjną z Ambu A: S


Warszawa, 16.03.2017 (ISBnews) - Airway Medix zawarł porozumienie dotyczące rozwiązującego umowę dystrybucyjną z firmą Ambu A/S, poinformowała spółka. Ambu miało wyłączne prawa do dystrybucji rozwiązania Airway Medix Closed Suction System na terenie Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Australii, podano także.
"Strony zgodnie postanowiły, że umowa nie może być kontynuowana, a rozwiązanie umowy następuje ze skutkiem na dzień zawarcia porozumienia" - czytamy w komunikacie.
Airway Medix koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), a także u pacjentów z zagrożeniem życia i na oddziałach anestezjologicznych. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od grudnia 2014 r.
(ISBnews)