W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 0,6% i wyniosło 4 304,95 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,3% i wyniosło 5 976,2 osób, podano w komunikacie.

Czternastu ankietowanych analityków spodziewało się, że wzrost zatrudnienia zwiększył się o 4-4,6% r/r, przy średniej w sektorze przedsiębiorstw na poziomie 4,5% r/r w lutym (wobec wzrostu o 4,5% r/r w styczniu br.).

Według nich, wynagrodzenia w tym sektorze w lutym zwiększyły się o 3,2-4,5% r/r, przy średniej na poziomie 4,1% r/r (wobec 4,3% wzrostu w styczniu br.).