Plan miałby zostać wdrożony pod koniec marca przyszłego roku. Jest podobny do rozwiązań przyjętych podczas japońskiego kryzysu bankowego pod koniec lat 90-ych.

Rząd i bank centralny mają przeznaczyć biliony jenów na wykup bankowych aktywów, zarówno źle spłacanych kredytów, pożyczek dla firm, jak akcji, bonów skarbowych i instrumentów pochodnych – pisze japoński dziennik, nie podając jednak źródeł informacji.

Według rządowych danych, ogólna kwota nieregularnych kredytów w Japonii to 11.400 mld jenów. W marcu 1999 roku złe kredyty wynosiły 33.900 mld jenów.

Rząd japoński ogłosił już swoje propozycje dotyczące pomocy dla rynku kredytowego: to dla Japonii szczególnie ważne, ze względu na olbrzymią zależność od eksportu, obecnie utrudnionego ze względu na wysoki kurs jena. Stopy procentowe w Japonii są już bliskie zeru.