Na pytanie „Czy twoim zdaniem w Polsce powinien zostać wprowadzony zakaz handlu w niedzielę?” odpowiedź „nie” lub „raczej nie” wybrało 54,9 proc. respondentów. Za wprowadzeniem takiego prawa jest 31,5 proc.Przeciwko zakazowi opowiadają się częściej mężczyźni niż kobiety (62,1 proc. odpowiadających na nie względem 48,5 proc.) – najmłodsi w wieku 18–24 lata (62,5 proc.) oraz najstarsi w wieku 55 lat i więcej (62,1 proc.). Najwięcej zwolenników pomysł wprowadzenia ograniczeń ma wśród osób w wieku 35–44 lata, tu niemal 51 proc. pytanych poparłoby nowe prawo, nad którym niebawem będzie pracował parlament. Sondaż przeprowadzono między 24 a 28 marca na grupie 1044 osób.