Zysk operacyjny wyniósł 62,21 mln zł wobec 52,69 mln zł zysku rok wcześniej. EBIDTA wyniosła 71,26 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 17% w skali roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1009,71 mln zł w 2016 r. wobec 926,18 mln zł rok wcześniej.

"Obecnie, w celu osiągnięcia efektów synergii i skali, skupiamy się na konsolidacji aktywów oraz wymianie know-how w ramach grupy. Wypracowanie oczekiwanych wskaźników finansowych w związku z dokapitalizowaniem i synergią operacyjną to perspektywa 2018 roku. Nie wykluczamy jednak dalszych akwizycji - stale przyglądamy się rynkom zagranicznym, ponieważ są miejsca na mapie, na których chcielibyśmy zaistnieć. W kręgu naszego zainteresowania jest Europa Zachodnia i to na niej będziemy się teraz koncentrować. To rynek bardzo konkurencyjny, ale z dużą ilość zarówno zużytych katalizatorów samochodowych, jak i elektronicznych układów drukowanych, które zostały przeznaczone do recyklingu. Chcemy być tu aktywnym i znaczącym graczem" – powiedział prezes Paweł Jarski, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2016 r. wyniosła 3,94 mln zł wobec 2,3 mln zł straty rok wcześniej.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.

(ISBnews)