Farmacol odnotował 128,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2016 r. wobec 92,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Zysk operacyjny wyniósł 127,81 mln zł wobec 80,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 045,15 mln zł w 2016 r. wobec 5 909,23 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2016 był kolejnym dobrym okresem w historii firmy i choć nie brakowało wyzwań rynkowych Grupa konsekwentnie realizowała strategię na wszystkich poziomach działalności. Odnotowaliśmy wyższe o ok. 2,3% przychody ze sprzedaży, które wyniosły 6,0 mld zł, a tym samym wzrosły w porównaniu do 2015 roku o ok. 0,14 mld zł. Grupa kapitałowa zamknęła rok 2016 wynikiem netto na poziomie 128,5 mln zł, potwierdzając tym samym słuszność przyjętej strategii rozwoju, a osiągnięcie ambitnych celów pozwala z optymizmem patrzeć na dalszy rozwój Grupy" - napisała wiceprezes Farmacolu Barbara Kaszowicz w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2016 r. wyniósł 1,06 mln zł wobec 10,43 mln zł straty rok wcześniej.

Farmacol to dystrybutor farmaceutyczny, notowany na warszawskiej giełdzie od 1999 r.

(ISBnews)