Warszawa, 03.04.2017 (ISBnews) - Uzyskany w 2016 r. szacowany wynik finansowy netto Próchnika wynosi 282 tys zł, poinformowała spółka.
Szacunek został podany do wiadomości w związku z zakończeniem prac związanych z przygotowaniem wstępnego sprawozdania finansowego za rok 2016 a w szczególności rozliczeniem produkcji, analizą i oszacowaniem odpisów aktualizujących wartość zapasów, podano w komunikacie.
"Wstępne sprawozdanie finansowe zawierające ww. wynik zostanie następnie przekazane do biegłego rewidenta, jednak w ocenie zarządu należy oczekiwać iż w zakresie wyniku finansowego nie ulegnie ono znaczącej zmianie. Zarząd podjął decyzję o publikacji z uwagi na potencjalną znaczną niezgodność szacunkowych danych finansowych z szacowaniem rynku" - czytamy też w komunikacie.
Próchnik S.A. jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję projektowanych przez siebie kolekcji firmom zewnętrznym. Specjalizuje się w produkcji odzieży męskiej. Spółka jest notowana na GPW od pierwszej sesji giełdowej (16 kwietnia 1991 r.).
(ISBnews)