Warszawa, 03.04.2017 (ISBnews) - Orco Property Group odnotowało 164,25 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 20,47 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 15,93 mln euro wobec 13,34 mln euro straty rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,21 mln euro w 2016 r. wobec 13,96 mln euro rok wcześniej.
Orco Property Group jest inwestorem, deweloperem oraz zarządcą aktywów działającym na środkowoeuropejskim rynku nieruchomości i usług hotelarskich. Siedziba główna Orco Property Group mieści się w Luksemburgu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)