Zysk netto Murapolu wzrósł r: r do 126,68 mln zł w 2016 r.


Warszawa, 03.04.2017 (ISBnews) - Murapol odnotował 126,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 66,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
"W 2016 roku Grupa Murapol wypracowała najlepszy wynik finansowy netto w swojej 16-letniej historii. Wpływ na to miał konsekwentny rozwój wszystkich trzech segmentów działalności" - czytamy w komunikacie.
Zysk operacyjny wyniósł 134,03 mln zł wobec 88,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 236,59 mln zł w 2016 r. wobec 372,06 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 143,97 mln zł wobec 69,61 mln zł zysku rok wcześniej.
W minionym roku Murapol rozpoczął realizację 17 nowych inwestycji oraz kontynuował budowę 26 zainicjowanych w poprzednich okresach. Ubiegłoroczne portfolio aktywnych projektów Grupy stanowiło 108 budynków, w których powstawały 7 143 lokale, o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 317 tys. m2. W portfelu inwestycji planowanych do realizacji w latach 2017-2019 znajdują się obiekty o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 855 tys. m2, obejmujące blisko 20 tys. lokali mieszkalnych i handlowo-usługowych. Wielkość ta stanowi 278% liczby lokali znajdujących się na koniec 2016 roku w aktywnych projektach realizowanych przez holding Murapol i, przy założeniu zachowania dotychczasowej średniorocznej dynamiki wzrostu liczby sprzedawanych lokali przez Grupę w ciągu ostatnich 5 lat, zabezpiecza dopływ projektów dla holdingu Murapol na najbliższe ponad 3 lata, podano także.

W 2016 roku Grupa Murapol kontynuowała dywersyfikację geograficzną swojej działalności. Oferta mieszkaniowa Murapolu dostępna była w 11 polskich miastach, a w dwóch kolejnych (Bydgoszcz, Gdynia) Grupa nabyła grunty i procedowała formalności administracyjne poprzedzające rozpoczęcie budów. W minionym roku Murapol również zakupił pierwszą nieruchomość za granicą, w Berlinie, gdzie przygotowuje realizację projektu mieszkaniowego, przypomniano.
"Ubiegły rok był przełomowy dla holdingu Murapol także ze względu na zmiany organizacyjne związane z wydzieleniem segmentu wykonawczego do Grupy Abadon Real Estate, powstałej na bazie nabytego w kwietniu ub. r. giełdowego Variantu. Po zmianie nazwy na Abadon Real Estate S.A. spółka ta pełni funkcję podmiotu holdingowego konsolidującego podmioty Grupy Murapol oferujące kompleksową obsługę projektów nieruchomościowych. Strategia Grupy zakłada uzyskiwanie w perspektywie najbliższych lat ok. 66% przychodów ze świadczenia usług na rzecz podmiotów spoza holdingu Murapol" - czytamy dalej.

W 2016 r. Grupa Murapol kontynuowała zarządzanie aktywami własnymi oraz inwestorów zewnętrznych, w szczególności zgromadzonymi w ramach struktur utworzonych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Portfel aktywów zgromadzonych w FIZ-ach organizowanych we współpracy z jednym z głównych partnerów Murapolu, zwiększył się w ub. r. o blisko 163 mln zł, podano także.
"Rok 2016 był przełomowy dla Grupy Murapol, nie tylko ze względu na wypracowane wyniki finansowe, rekordową kontraktację mieszkań, ale także zmiany wewnętrzne służące otwarciu naszego segmentu wykonawczego na realizację zleceń od klientów zewnętrznych. W bieżącym roku zamierzamy utrzymać dynamikę wzrostu zarówno w zakresie skali działalności, poziomu rentowności kapitału własnego, jak i stopnia dywersyfikacji lokat, czego wyrazem są transakcje zrealizowane już w pierwszym kwartale 2017 roku, w tym zwiększona liczba projektów w przygotowaniu, zarówno na krajowej mapie inwestycji jak również zagranicą. Widzimy, że zwrot w kierunku rozwoju segmentu inwestycyjnego, uwzględniający budowę rentowności w oparciu o premię wypracowywaną na kapitałach obcych, znajduje uznanie ze strony tych, których okresowo zapraszamy do partycypowania w naszym biznesie, oferując im czy to certyfikaty inwestycyjne FIZ-ów czy obligacje korporacyjne" - skomentował prezes Michał Sapota, cytowany w komunikacie.
Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna jest w kilkunastu miastach. Murapol zakontraktował sprzedaż 3 042 mieszkań w 2016 roku, co oznacza wzrost o blisko 27% r/r.
(ISBnews)