Zysk netto Dekpolu wzrósł r: r do 22,91 mln zł w 2016 r.Warszawa, 21.04.2017 (ISBnews) - Dekpol odnotował 22,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2016 r. wobec 12,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 30,76 mln zł wobec 18,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 258,71 mln zł w 2016 r. wobec 310,44 mln zł rok wcześniej.

"Miniony rok był udany we wszystkich obszarach działalności prowadzonej przez Dekpol S.A. W zakresie generalnego wykonawstwa koncentrowaliśmy się na zwiększaniu portfela rentownych zamówień przy jednoczesnym wzmacnianiu pozycji rynkowej" – napisał prezes Mariusz Tuchlin w liście do akcjonariuszy.

"W zakresie segmentu produkcji osprzętu do maszyn budowlanych oraz produkcji konstrukcji stalowych prowadziliśmy działania mające na celu zwiększenia portfolio klientów oraz zajęcia wiodącej pozycji w produkcji osprzętów na rynku europejskim. W efekcie Dekpol S.A. zwiększał wartość przychodów z tej działalności. Cały czas mamy rezerwę wolnych mocy produkcyjnych, które pozwalają na dalszy wzrost obrotów tego segmentu" – dodał.

Na podstawie umów deweloperskich oraz przedwstępnych w 2016 r. Dekpol sprzedał o blisko 40% więcej mieszkań niż w poprzednim roku. Jednocześnie w wyniku finansowym za 2016 r. rozpoznanych zostało o blisko 20% więcej lokali niż rok wcześniej, wskazał także prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2016 r. wyniósł 8,9 mln zł wobec 66,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od stycznia 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 310,44 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)