PGE i Energy POOL złożyły wniosek do UOKiK ws. wspólnego przedsiębiorcyWarszawa, 24.04.2017 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Energy POOL Developpementzłożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 20 kwietnia br., sprawa jest w toku.

"Przedmiotem koncentracji jest utworzenie nowego przedsiębiorcy pod firmą PGE-EnergyPOOL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A (PGE) i Energy POOL Developpement S.A.S. (EnergyPOOL), w której PGE obejmie 64% udziałów, uzyskując w ten sposób 64% głosów na walnym zgromadzeniu, a EnergyPOOL 36% udziałów, uzyskując w ten sposób 36% głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w komunikacie.

Celem spółki ma być stworzenie Agregatora Usług Zarządzania stroną popytową (Agregator DSR) w Polsce. Działalność spółki ma umożliwić uczestnictwo w rynku mocy dla odbiorców końcowych, stymulować rozwój rynku usług systemowych, optymalizując koszty utrzymania mocy szczytowych w KSE i zmniejszając ryzyko black out'u, podano także.

"Korzyści z rozwoju usług DSR odniesienie również sektor energetyczny, ponieważ konsekwencją rozwoju usług DSR będzie stabilizacja pracy sieci przesyłowych, rozwój innowacji technologicznych związanych z systemami zarządzania energią u odbiorców końcowych" - czytamy dalej.

Spółka ma stanowić także platformę organizacyjną dla współpracy w zakresie dużych odbiorców przemysłowych z Operatorem Sieci Przesyłowej i Operatorami Sieci Dystrybucyjnych. Działalność spółki w tym zakresie będzie polegać na stworzeniu mechanizmów umożliwiających udział strony popytowej w świadczeniu i rozwoju usług systemowych oraz uczestnictwa odbiorców końcowych w rynku hurtowym energii elektrycznej, dodana również.

"Planowana koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji na hurtowym rynku energii elektrycznej, na rynkach powiązanych, ani na rynkach właściwych dla przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji. Koncentracja umożliwi dostęp do rynku usług systemowych podmiotom które dotychczas nie miały możliwości finansowych, technicznych i kompetencyjnych aby być aktywnymi uczestnikami na wspomnianych rynkach. Koncentracja będzie również korzystna dla wszystkich konsumentów, ponieważ rozwój konkurencji w świadczeniu usługi Agregatora DSR spowoduje obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury energetycznej" - podsumowano w komunikacie.

Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)