Akcjonariusze Grupy Kęty 31 V zdecydują o przeznaczeniu 223 mln zł na dywidendęWarszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Kety zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 31 maja br. o przeznaczeniu na dywidendę łącznej kwoty 223 mln zł z zysku za 2016 r. i z kapitału zapasowego, podano w projektach uchwał na walne.

"Walne zgromadzenie Grupy Kęty, postanawia:

a) podzielić zysk netto spółki za rok 2016 w kwocie 176 333 398,14 zł, w ten sposób, że cały zysk przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,

b) użyć kapitału zapasowego spółki poprzez przeznaczenie kwoty 46 681 131,86 zł, stanowiącej część środków przekazanych na ten kapitał z zysku spółki z lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki,

c) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki łączną kwotę 223 014 530 zł

d) w związku z wystąpieniem w 2016 roku straty aktuarialnej, związanej ze świadczeniami pracowniczymi po okresie zatrudnienia, w kwocie 56 437 zł pokryć tą stratę z zysków aktuarialnych za lat poprzednich w łącznej kwocie 147 159 zł. Pozostałą kwotę zysków aktuarialnych tj. 90 722,00 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały.

Jako dzień dywidendy akcjonariusze mają określić 24 sierpnia 2017 r., natomiast termin wypłaty dywidendy ma być ustalony na 7 września 2017 r. (kwota 75 919 840 zł ) i 23 listopada 2017 r. (kwota 147 094.690 zł ).

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2016 r. miała 2,29 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)