PA Nova zakończyła biu-back, przez sześć lat skupiła 0,2% akcji


Warszawa, 28.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze P.A. Nova zdecydowali o uchyleniu uchwały w sprawie skupu akcji własnych i tym samym spółka zakończyła realizację sześcioletniego programu skupu, poinformowała P. A. Nova. Łączna liczba nabytych przez spółkę w ramach programu skupu akcji własnych wyniosła 19 914, co stanowi 0,2% udziału w kapitale zakładowym, podano także.
"Wartość transakcji według cen zakupu wynosi ogółem 368 225,42 zł, zaś średnia jednostkowa cena nabycia wynosi 18,49 zł za akcję" - czytamy w raporcie.
Łączna liczba akcji własnych posiadanych przez spółkę wynosi 30 471, co uprawnia do 30 471 (0,21%) głosów na walnym zgromadzeniu, podano także.
"Zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 27.04.2017 podjęło nową uchwałę w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych spółki przez zarząd" - przypomniano.
W nowym programie skupu akcji własnych ustalono, że maksymalną liczbę akcji, które może nabyć spółka wynosi 150 tys. akcji, co stanowi, że łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego. Minimalna wysokość zapłaty za 1 akcję wynosić będzie 12,20 zł, a cena maksymalna nie może przekroczyć kwoty 31,69 zł za jedną akcję.
W piątek około godziny 12-ej za jedną akcję spółki płacono 24,60 zł
P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych, który na początek 2017 r. obejmował 9 obiektów handlowo-usługowych i 3 hale przemysłowe. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)