Zysk netto UniCredit wzrósł r: r do 907 mln euro w I kw. 2017 r.


Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - UniCredit odnotował 907 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 406 mln euro zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.
Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2564 mln euro wobec 2631 mln euro rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 1481 mln euro wobec 1417 mln euro rok wcześniej.
Aktywa razem banku wyniosły 881,09 mld euro na koniec I kw. 2017 r. wobec 892,20 mld euro rok wcześniej.
"UniCredit odnotował zachęcający pierwszy kwartał, w którym wszystkie podstawowe linie biznesowe miały pozytywny wkład w wyniki grupy. Przychody wyniosły 4,8 mld euro, co oznacza wzrost o niemal 12% kw/kw i o 3% w ujęciu rocznym. Zysk netto wzrósł wyraźnie, o 40% w ujęciu rocznym do 907 mln euro. Te wyniki potwierdzają siłę UniCredit jako paneuropejskiego banku" - skomentował prezes Jean Pierre Mustier, cytowany w komunikacie.
UniCredit jest jedną z największych grup bankowych w Europie, działającą w 50 krajach na świecie, w tym w blisko 20 europejskich. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.
(ISBnews)