ATM odnotowało 10,84 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2017 r. wobec 2,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Zysk operacyjny wyniósł 4,28 mln zł wobec 3,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 33,18 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 32,72 mln zł rok wcześniej.

EBITDA w I kw. 2017 r. wyniosła 10,33 mln zł wobec 8,86 mln zł zysku rok wcześniej.

"Spółka w pierwszym kwartale 2017 odnotowała niewielki wzrost przychodów oraz marży ze sprzedaży w porównaniu do poprzedniego okresu. Był to efekt nieznacznego wzrostu rentowności sprzedaży w podstawowych segmentach operacyjnych emitenta (z 55,8% do 56,1% kw./kw.), utrzymania poziomu przychodów z poprzedniego kwartału w Segmencie Usług Centrów Danych oraz wzrostu przychodów ze sprzedaży w Segmencie Usług Telekomunikacyjnych (+1% kw/kw). Całkowite koszty własne sprzedaży nieznacznie spadły (-1% kw./kw.), w wyniku czego marża ze sprzedaży wzrosła o 1% kw/kw i 5% r/r. Powyższe, w połączeniu z zauważalną obniżką kosztów ogólnych, przełożyło się na wzrost zarówno zysku operacyjnego jak i zysku EBITDA" - czytamy w raporcie.

"Znaczący wpływ na ostateczny poziom zysku netto spółki miały również następujące czynniki: - przychody z tytułu dywidendy uchwalonej przez akcjonariuszy Linx Telecommunications Holding B.V. w wys. 4,7 mln zł; - udział w zysku Linx wynoszący niemal 13,9 mln zł (wynik I kw. 2017 roku Linx zawdzięcza przede wszystkim przychodom ze sprzedaży telekomunikacyjnej części działalności, o której spółka informowała w poprzednich raportach okresowych), który został jednak na poziomie kosztów finansowych pomniejszony o 9,6 mln zł odpisu z tytułu aktualizacji wartości udziałów w Linx do wartości prezentowanej w księgach ATM na koniec 2016 roku" - czytamy dalej.

ATM S.A. pod markami Atman i Thinx Poland świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)