Ceny liczone według HICP w Polsce w maju w ujęciu rocznym wzrosły o 1,5 proc. wobec wzrostu o 1,8 proc. miesiąc wcześniej - podał Eurostat.

Miesięcznie ceny spadły o 0,1 proc.

Liczony przez GUS wskaźnik CPI w maju wyniósł 1,9 proc. rdr, a mdm 0,0 proc.

Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym, zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI tylko z wydatków budżetów domowych.

Ceny konsumpcyjne w strefie euro

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 1,4 proc. w maju w ujęciu rdr - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w końcowych danych.

Wstępnie spodziewano się wzrostu o 1,4 proc.

W IV ceny konsumpcyjne wzrosły o 1,9 proc. rdr.

CPI bazowy rdr wzrósł w V o 0,9 proc., po wzroście w IV o 1,2 proc., i wobec wstępnych szacunków w V +0,9 proc.

>>> Czytaj też: Zawód? Dyrektor. Dlaczego awans w Polsce stał się prawie niemożliwy?