Oferta publiczna 15% akcji Raiffeisen Bank Polska rozpocznie się w tym miesiącuWarszawa, 19.06.2017 (ISBnews) - Pierwsza oferta publiczna (IPO) Raiffeisen Bank Polska (RBPL) będzie obejmować 33 850 251 istniejących akcji (stanowiących 15% kapitału i głosów) sprzedawanych przez Raiffeisen Bank International AG (RBI). Rozpoczęcie oferty planowane jest przed końcem czerwca br., podał Raiffeisen Bank Polska.

Bank oczekuje, że oferta będzie się składać z oferty publicznej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych w Polsce oraz oferty prywatnej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych.

Rolę oferującego pełnią Raiffeisen Bank Polska oraz Dom Maklerski Raiffeisen Bank. Rolę globalnych koordynatorów pełnią zaś Raiffeisen Bank International AG, Citigroup Global Markets Limited oraz Dom Maklerski Banku Handlowego.

Raiffeisen przypomniał, że strategia grupy opiera się na dwóch kluczowych filarach: zwiększeniu przychodów operacyjnych oraz ograniczeniu kosztów poprzez realizację "Programu Optymalizacji" przy utrzymaniu ostrożnego i zorientowanego na biznes zarządzania ryzykiem.

"Oczekujemy, że wdrażany obecnie program optymalizacji przyniesie w ciągu dwóch lat znaczące obniżenie bazy kosztowej oraz w konsekwencji wskaźnika kosztów do dochodów poniżej 55% począwszy od 2019 roku" - powiedział prezes RBPL Piotr Czarnecki, cytowany w komunikacie.

Dodał, że bank planuje również iż w najbliższych dwóch latach wartość nakładów na projekty związane z cyfryzacją i automatyzacją przekroczy 100 mln zł.

Grupa RBPL osiągnęła w I kw. br. dochody z działalności operacyjnej w wysokości 423,3 mln zł i odnotowała stratę netto w wysokości 76,1 mln zł. Spadek wyniku wynikał głównie ze spisania marki "Polbank" w kwocie brutto 114 mln zł oraz ujęcia w I kw. 2017 r. całej obowiązkowej rocznej składki na obowiązkowy fundusz restrukturyzacji banków prowadzony przez BFG w kwocie 48,5 mln zł.

Wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom przez Grupę wynosiła 33 382,5 mln zł na koniec marca, natomiast wartość aktywów ogółem kształtowała się na poziomie 50 553,1 mln zł.

Sieć dystrybucji banku na koniec marca br. liczyła 298 oddziałów i obejmowała 290 placówek oferujących produkty i usługi dla klientów detalicznych (oprócz 7 samodzielnych oddziałów bankowości prywatnej) oraz 33 placówki obsługujące klientów korporacyjnych (z których 32, rozmieszczone na terenie całego kraju, mieściły się w jednej lokalizacji z placówką detaliczną).

W ub. tygodniu KNF poinformowała, że odrzuciła przedstawioną przez Raiffeisen Bank International propozycję dotyczącą zmiany realizacji zobowiązania RBI i podtrzymała, że RBI jest nadal zobowiązany przeprowadzić pierwotną ofertę publiczną Raiffeisen Bank Polska do końca czerwca br.

W końcu maja br. KNF podtrzymała, iż oczekuje od RBI przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej Raiffeisen Bank Polska na warszawskiej giełdzie do 30 czerwca br., przy czym płynność akcji (free-float) będzie utrzymywana na poziomie co najmniej 15%. Jednocześnie zgodnie z zobowiązaniem RBI, do 30 czerwca 2018 r. do obrotu na GPW mają zostać wprowadzone akcje samego RBI.

Komisja wskazała także, że w przypadku, gdyby rada nadzorcza RBI nie zatwierdziła notowania akcji RBI na GPW, poziom płynności akcji RBPL powinien zostać zwiększony do co najmniej 25%.

Prospekt emisyjny RBPL został złożony w Urzędzie KNF 12 kwietnia br.

Wcześniej w maju agencja Bloomberg podała, powołując się na nieoficjalne informacje, że RBI chciało przesunąć termin debiutu RBPL.

W marcu RBI informował, że przygotowania do pierwotnej oferty publicznej i debiutu Raiffeisen Bank Polska na GPW rozpoczęły się w styczniu br.

Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A. Aktywa razem banku wyniosły 50,55 mld zł na koniec I kw. 2017 r. wobec 53,26 mld na koniec 2016 r.

(ISBnews)