Warszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - ZGH Bolesław – spółka zależna Stalproduktu – wypłaci 6 zł brutto dywidendy na akcję z zysku wypracowanego w 2016 roku, podał Stalprodukt.
"Zwyczajne walne zgromadzenie ZGH „Bolesław" S.A. podjęło uchwałę o podziale zysku netto wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym 2016 w kwocie 101 602 376,31 zł w ten sposób, że kwota 99 669 600,00 zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a kwota 1 932 776,31 zł została wyłączona z podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczona w całości na kapitał zapasowy spółki" – czytamy w komunikacie.
Ustalona kwota dywidendy przypadająca na akcję serii A, B i C ZGH Bolesław wyniesie 6 zł brutto.
Wypłata dywidendy zostanie dokonana 25 lipca 2017 r., podano także.
Udział Stalproduktu w kapitale zakładowym ZGH Bolesław wynosi 94,58%.
Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.
(ISBnews)