W ocenie zarządu oraz doradców prawnych i podatkowych zaangażowanych przez spółkę do prowadzenia tej sprawy, wyżej wymieniona decyzja dotknięta jest wadami, które powinny doprowadzić do jej uchylenia w całości. 

"Spółce została doręczona decyzja naczelnika pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni w której emitentowi określono zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 rok, skutkujące obowiązkiem uiszczenia przez emitenta dodatkowej kwoty w wysokości 16 390 640 zł podatku za ten okres. Do tej kwoty należy doliczyć należne odsetki. Zgodnie z treścią decyzji podstawą określenia zobowiązania podatkowego przez organ kontrolny było, w jego ocenie, zawyżenie przez emitenta kosztów uzyskania przychodów" - czytamy w komunikacie.

LPP podtrzymuje stanowisko, iż spółka prawidłowo dokonała naliczenia wysokości podatku dochodowego za 2012 roku oraz aktywowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków, które zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa mogą być zaliczone do takich kosztów, podano także.

"Emitent informuje, że doręczona decyzja nie jest prawomocna i nie został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Spółka zamierza w przewidzianych przepisami terminach składać wnioski i środki zaskarżenia zmierzające do uchylenia w całości wyżej wymienionej decyzji.
Jednocześnie w ocenie zarządu emitenta oraz doradców prawnych i podatkowych zaangażowanych przez emitenta do prowadzenia tej sprawy, wyżej wymieniona decyzja dotknięta jest wadami, które powinny doprowadzić do jej uchylenia w całości" - podsumowano w komunikacie.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i SiNSAY. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku. Skonsolidowane przychody LPP ze sprzedaży sięgnęły 6,02 mld zł w 2016 r. 

>>> Czytaj też: Ślub jeszcze przed rozwodem? Soros: Zbliża się przełom ws. Brexitu