"Należy podkreślić, że miesięczne dynamiki produkcji w bieżącym roku są wyraźnie determinowane liczbą dni roboczych. Z tego powodu w czerwcu, przy jednym dniu roboczym mniej, oczekujemy niższej dynamiki w przemyśle. Analitycy MR prognozują, że w czerwcu 2017 roku wzrost produkcji przemysłowej powinien być zbliżony do 4 proc. w skali roku" - napisali eksperci MR w komentarzu do danych GUS.

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w maju 2017 roku była o 9,1 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku. (PAP Biznes)