Akcjonariusze Bytomia zdecydowali o niewypłacaniu dywidendyWarszawa, 23.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Bytomia zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu całego zysku netto za 2016 r. na kapitał zapasowy, wynika z uchwał podjętych na zwyczajnym walnym zgromadzeniu.

"Zwyczajne walne zgromadzenie Bytom S.A. postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty w roku obrotowym 2016 przez Bytom S.A. w kwocie 9 634 299,27 zł na kapitał zapasowy" – czytamy w uchwale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto Bytomia w 2016 r. wyniósł 9,63 mln zł wobec 12,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Bytom S.A. prowadzi sprzedaż detaliczną w sieci własnych sklepów pod Marką Bytom na terenie Polski oraz sprzedaż hurtową pod marką Intermoda. Firma rozpoczęła swoją działalność w lipcu 1945 roku, a od 1995 roku jest notowana na GPW. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 152,9 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)