Przywódcy unijni zgodzili się w czwartek na przedłużenie o kolejne pół roku sankcji gospodarczych wobec Rosji w związku z brakiem wdrażania porozumienia z Mińska.

Szydło powiedziała, że dyskusja na ten temat była długa. „Najważniejszą decyzją, którą podjęliśmy, jest to, że przedłużyliśmy sankcje. To pokazuje, że Unia Europejska jest zdeterminowana i ta postawa jest ukierunkowana na to, aby postulaty porozumienia mińskiego zostały wypełnione” - powiedziała.

Dodała, że Polska podkreślała, że sankcje muszą być przedłużone do momentu wypełnienia tych porozumień. „Jesteśmy również zdania, że należy zastanowić się – jeżeli nie będzie to skuteczne – nad zwiększeniem sankcji. Ta dyskusja pewnie będzie toczyła się w kolejnych miesiącach” – zaznaczyła.