W sobotę w tym znanym uzdrowisku na zachodniej Ukrainie zebrali się przedstawiciele regionu karpackiego, by porozmawiać o zacieśnianiu wzajemnych relacji i koordynacji dotychczasowych działań na rzecz lepszego rozwoju tych obszarów. Temu celowi ma właśnie służyć Strategia Karpacka.

W spotkaniu uczestniczyły delegacje Sejmu i Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy z marszałkiem Markiem Kuchcińskim i przewodniczącym Andrijem Parubijem na czele.

„Polska uważa, że Unia Europejska powinna rozszerzać się na wschód, a Strategia Karpacka jest bardzo dobrym przykładem współpracy między krajami unijnymi a państwami, które są poza UE” - oświadczył w trakcie dyskusji Kuchciński.

Parubij ocenił, że zaangażowanie w takie projekty, jak strategia współpracy w regionie Karpat, to „kolejny etap do uzyskania przez Ukrainę członkostwa w UE”.

„Region karpacki to osiem krajów zainteresowanych jego rozwojem. Powinniśmy włączyć w tę współpracę je wszystkie, byśmy mogli stworzyć wspólny plan rozwoju infrastruktury i, co bardzo ważne, poprzez rozwój turystyki uczynić ten region ważnym dla Europy i świata" - powiedział przewodniczący Rady Najwyższej.

Inicjatywę makroregionalną dla Karpat przedstawił w Truskawcu wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Zwrócił uwagę, że w tym regionie brakuje nie tylko szlaków komunikacyjnych, ale też ośrodków naukowych i badawczych.

„Chcielibyśmy w ramach Karpat przejść na nowy poziom współpracy, z poziomu lokalnego i regionalnego na poziom międzykrajowy, a nawet na unijny. Chcielibyśmy, żeby nową platformą współpracy była platforma makroregionalna” - powiedział, podkreślając, że rozmowy na temat Strategii Karpackiej toczą się na szczeblu międzyrządowym i są ważne nie tylko z gospodarczego, lecz i z politycznego punktu widzenia.

Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl wyjaśnił, że obecna współpraca między krajami jego regionu jest rozproszona i nieskoordynowana.

„Dziś najczęściej mamy do czynienia z punktowymi projektami, które nie są spójne. Występują w nich różne województwa, różne instytucje, które są oczywiście ważne, ale nadszedł czas, żeby Strategia Karpacka była takim dokumentem, który skoordynuje te działania” - powiedział w rozmowie z PAP.

Zdaniem wicepremier ds. europejskiej i euroatlantyckiej integracji Ukrainy Iwanny Kłympusz-Cincadze, mimo aktywnego współdziałania w wielu dziedzinach jej kraj i sąsiednia Polska nie wykorzystują w pełni wszystkich możliwości współpracy. W jej ocenie oba państwa powinny dzielić się swoimi wspólnymi doświadczeniami z innymi.

„Mamy bezpośrednie kontakty, wizję współpracy, lecz wciąż jest tego za mało. Osiągnięcia, które mamy między Polską i Ukrainą, należy przenosić na współpracę między Ukrainą i Słowacją, Ukrainą i Węgrami, by maksymalnie wykorzystywać wspólne interesy dla osiągnięcia wspólnego rezultatu” - powiedziała PAP.

Forum Rozwoju Lokalnego w Truskawcu odbywa się po raz drugi i jest organizowane przez Lwowską Radę Obwodową oraz Związek Euroregion Karpaty - Ukraina. Umożliwia dyskusję oraz wymianę doświadczeń i poglądów z udziałem m.in. przedstawicieli parlamentów, administracji rządowej, samorządów i organizacji pozarządowych.

W tegorocznej edycji Forum, która trwa od 23 do 25 czerwca, odbyły się panele dyskusyjne z zakresu infrastruktury i turystyki Karpat, finansowania projektów regionalnych, współpracy transgranicznej, rozwoju małego i średniego biznesu, możliwości samorządu terytorialnego, bezpieczeństwa, dziedzictwa przyrodniczego i kulturowo-historycznego oraz rozwoju alternatywnych źródeł energii.

Sejm na Forum reprezentowany był m.in. przez wicemarszałka Ryszarda Terleckiego - przewodniczącego Delegacji Parlamentarnej do Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy oraz szefową Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej Beatę Mazurek.

Z Truskawca Jarosław Junko (PAP)