„Kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję zostanie zaokrąglona w dół do pełnych groszy, natomiast różnica pomiędzy wskazaną powyżej kwotą zysku za rok 2016 a kwotą dywidendy przysługującą akcjonariuszom, z uwzględnieniem takich zaokrągleń, zasili kapitał zapasowy spółki. Wysokość obliczonej w ten sposób dywidendy przypadającej na jedną akcję skalkulowana z uwzględnieniem aktualnej liczby akcji w kapitale zakładowym spółki (29 937.836) wynosi 0,03 zł" – czytamy w komunikacie.

Dniem ustalenia praw do dywidendy jest 7 lipca 2017 roku, a jej wypłata nastąpi 18 lipca 2017 r., podano również.

Ipopema Securities to grupa finansowa notowana na warszawskiej giełdzie od maja 2009 roku.

(ISBnews)