Kasa Krajowa wyraża niepokój, ponieważ, jak pisze w komunikacie "udzielała SKOK-owi Piast wsparcia finansowego dla osiągnięcia stabilizacji i zamierzała nadal – po akceptacji korekty programu postępowania naprawczego, przygotowywanej przez SKOK Piast – wypłacić ostatnią część przyznanej wcześniej kwoty".

"W ocenie Kasy Krajowej po raz kolejny przyjmowane jest przez KNF, wobec SKOK-u będącego na dobrej drodze do poprawy efektywności swojego działania, radykalne rozwiązanie, w efekcie którego realna poprawa sytuacji takiej Kasy jest z oczywistych powodów utrudniona" - czytamy w komunikacie Krajowej SKOK.

Kasa Krajowa dodaje zarazem, że w związku z tym, iż KNF zobowiązał zarządcę komisarycznego do wypracowania koncepcji restrukturyzacji SKOK Piast lub opracowania i uzgodnienia z KNF-em programu postępowania naprawczego, "Kasa Krajowa deklaruje swoją gotowość do współpracy zarówno z zarządcą komisarycznym, jak i Komisją, w celu możliwie najbardziej efektywnego zabezpieczenia interesów członków spółdzielczej kasy. Kasa Krajowa gotowa jest wziąć udział w przygotowaniu wszelkich rozwiązań temu służących".

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała w środę, że tego dnia jednogłośnie ustanowiła zarządcę komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Piast w Tychach (SKOK Piast).

Na zarządcę komisarycznego w SKOK Piast została powołana Joanna Mandla. Celem zarządcy komisarycznego, jak napisała KNF, są działania na rzecz wzmocnienia spółdzielczej kasy poprzez wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej kasy.

Podczas środowego posiedzenia sejmowej komisji finansów przewodniczący KNF Marek Chrzanowski poinformował, że obecnie działa 37 spółdzielczych kas, o trzy mniej niż na koniec 2016 r. W sześciu SKOK działa zarządca komisaryczny, w kolejnych dziewięciu trwa postępowanie administracyjne o ustanowienie takiego zarządcy. Od czasu objęcia SKOK nadzorem KNF dwie kasy połączyły się z innymi, sześć zostało przejętych przez banki, w tym w jednym przypadku - przez bank spółdzielczy. Natomiast w stosunku do 10 głęboko niewypłacalnych trwają procedury upadłościowe.

Z kolei prezes Krajowej SKOK Rafał Matusiak oświadczył podczas posiedzenia tej komisji, że kasy, które mają ujemne wskaźniki kapitałowe, są objęte zarządem komisarycznym. Według niego, średni współczynnik wypłacalności wynosi 2,54 proc., a gdyby nie liczyć tych kas z zarządami komisarycznymi, to wzrasta on do 4,22 proc. Matusiak poinformował też, że na wsparcie procesów restrukturyzacji i stabilizacji w kasach z problemami Krajowa SKOK z wewnętrznych źródeł przeznaczyła 416 mln zł, z tego 338 mln z funduszu stabilizacyjnego, na który trafiało część zysków kasy krajowej i wkłady z innych kas.

Z opublikowanej w maju br. informacji KNF na temat całego sektora SKOK wynikało, że na koniec 2016 r. 31 kas i Kasa Krajowa objętych było postępowaniami naprawczymi, przy czym 10 kas realizowało programy naprawcze zaakceptowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W sumie działalność na koniec 2016 roku prowadziło 40 kas, w stosunku do końca 2015 r. ich liczba zmniejszyła się o osiem (SKOK Wyszyńskiego, SKOK Powszechna i SKOK Profit zostały przejęte przez banki, a działalność SKOK Kujawiak, SKOK Polska, SKOK Jowisz, SKOK Arka i SKOK Skarbiec została zawieszona).

"Łącznie na koniec grudnia 2016 r. – w okresie sprawowania nadzoru przez KNF (czyli od 2012 roku - PAP) w ramach procesów restrukturyzacyjnych sektora skok – liczba kas działających zmniejszyła się o 15, w tym: sześć kas zostało przejętych przez banki (SKOK św. Jana z Kęt, SKOK Kopernik, SKOK Wesoła, SKOK Wyszyńskiego i SKOK Powszechna, SKOK Profit), jedna kasa (SKOK Kwiatkowskiego) przejęła inną kasę (SKOK Siarkopol), jedna kasa (SKOK Szopienice) połączyła się z inną kasą (SKOK Dziedzice) oraz działalność siedmiu kas (SKOK Wspólnota, SKOK Wołomin, SKOK Kujawiak, SKOK Polska, SKOK Jowisz, SKOK Arka, SKOK Skarbiec) została zawieszona i zostały skierowane wnioski do właściwych sądów o ogłoszenie upadłości tych kas" - głosił tamten dokument KNF.

Dodatkowo w styczniu 2017 r. została zawieszona działalność SKOK Wielkopolska, a w lutym 2017 roku sąd ogłosił upadłość tej kasy. W czerwcu sąd ogłosił upadłość Twojej SKOK, a KNF zawiesiła i wystąpiła o upadłość SKOK Nike w Warszawie. W tym samym miesiącu wprowadziła też zarząd komisaryczny w SKOK Rafineria w Gdańsku, a wczoraj w SKOK Piast w Tychach. (PAP)