W piątek rada nadzorcza PKN Orlen powołała czterech członków zarządu i wiceprezesa spółki na nową wspólną kadencję, która rozpoczęła się po zakończonym tego dnia Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (ZWZ) płockiego koncernu. Wcześniej, w poniedziałek, na prezesa tej największej polskiej spółki rafineryjno-petrochemicznej rada nadzorcza ponownie mianowała Jasińskiego.

Szef PKN Orlen dopytywany przez dziennikarzy po zakończonym piątkowym ZWZ spółki o podział kompetencji w zarządzie płockiego koncernu nowej kadencji odparł, iż zostaną one doprecyzowane w przyszłym tygodniu. „To będzie ustalone na posiedzeniu zarządu we wtorek. Nawet wstępne ustalenia nie oznaczają, że nie będzie korekt” – dodał Jasiński.

Zgodnie z piątkową decyzją rady w zarządzie PKN Orlen nowej, trzyletniej kadencji znaleźli się powtórnie: Mirosław Kochalski - wiceprezes oraz członkowie zarządu: Zbigniew Leszczyński i Krystian Pater. Kochalski, dotychczas wiceprezes ds. korporacyjnych i Leszczyński, dotąd odpowiadający za sprzedaż, są w zarządzie płockiego koncernu od lutego 2016 r., natomiast Pater, który odpowiadał ostatnio za produkcję - od marca 2007 r.

Reklama

Nowymi członkami zarządu PKN Orlen są natomiast: Maria Sosnowska - w latach 2012-15 zastępca dyrektora, a następnie dyrektor Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; od lipca 2016 r. w PKN Orlen, początkowo jako dyrektor biura administracji, a następnie dyrektor wykonawczy ds. zakupów, a także Wiesław Protasewicz - do czwartku członek rady nadzorczej płockiego koncernu, gdzie zasiadał od czerwca 2016 r. a wcześniej wiceprezes PKP i Polskich Sieci Elektroenergetycznych „Operator”, b. wojewoda siedlecki w latach 1993-94.

Podczas piątkowego ZWZ PKN Orlen Jasiński podziękował za współpracę dotychczasowemu wiceprezesowi ds. finansowych Sławomirowi Jędrzejczykowi oraz członkowi zarządu ds. rozwoju i energetyki Piotrowi Chełmińskiemu, którzy z początkiem tego tygodnia oświadczyli, iż nie będą ubiegali się stanowisko w zarządzie nowej kadencji. „Moja półtoraroczna praca z nimi była bardzo dobra, nacechowana lojalnością, szacunkiem i dbałością o interesy koncernu” – oświadczył prezes PKN Orlen.

Jędrzejczyk został powołany do zarządu PKN Orlen w czerwcu 2008 r., a od września 2008 r. był wiceprezes ds. finansowych. Z kolei Chełmiński był członkiem zarządu płockiego koncernu od marca 2012 r., ostatnio ds. rozwoju i energetyki, a wcześniej ds. petrochemii.

Jasiński, pytany przez dziennikarzy o cele zarządu PKN Orlen w nowym już składzie, odpowiedział: „Utrzymać dotychczasową pozycję Orlenu w polskiej gospodarce i działać tak, żeby się koncern zmieniał razem ze zmieniającą się gospodarką, żeby wchodzić w innowacyjną gospodarkę, bo to jest potrzebne”. „Nie przewidujemy wprawdzie, żeby era paliw płynnych szybko się skończyła, ale trzeba się przygotowywać na nowe wyzwania” – dodał prezes płockiego koncernu.

Wśród najważniejszych inwestycji w obecnej kadencji zarządu PKN Orlen, Jasiński wymienił m.in. budowę instalacji visbreakingu i metatezy oraz zakończenie budowy elektrociepłowni w zakładzie głównym spółki w Płocku. „Mamy wielkie plany inwestycyjne” – podkreślił. Prezes płockiego koncernu przyznał, że spółka prowadzi rozmowy na temat dalszej dywersyfikacji dostaw ropy naftowej. „Oczywiście dyskutujemy o tym i są prowadzone rozmowy, ale jak to zwykle z rozmowami handlowymi bywa, one lubią poufność” – zaznaczył Jasiński.

Przedstawiając podczas ZWZ PKN Orlen - które m.in. przyjęło sprawozdanie finansowe spółki i jej grupy kapitałowej za 2016 r. - informację o działalności płockiego koncernu Jasiński ocenił, że miniony rok był dla spółki „absolutnie wyjątkowy, w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu”. „Z pewnością sprzyjała nam sytuacja makroekonomiczna” – przyznał, wymieniając m.in. niskie ceny ropy naftowej.

„Odczuliśmy również realnie, a nie deklaratywnie, wsparcie ze strony organów i instytucji państwowych. Wprowadzone przez obecny rząd regulacje prawne diametralnie zmieniły sytuację na rynku krajowym, eliminując lub znacząco zmniejszając występujące na nim patologie. Istotne ograniczenie +szarej strefy+ w handlu paliwami przyczyniło się do znaczącego wzrostu sprzedaży oleju napędowego i benzyny w niespotykanej dotychczas skali. Legalnie działającym firmom umożliwiono funkcjonowanie w warunkach uczciwej konkurencji” – podkreślił prezes PKN Orlen.

PKN Orlen jest jednym z największych podmiotów branży rafineryjno-petrochemicznej w Europie. W 2016 r. płocki koncern wypracował zysk netto na rekordowym poziomie w historii tej spółki - prawie 5,4 mld zł. (PAP)