Poszerzenie Unii Europejskiej o Bałkany Zachodnie było w poniedziałek głównym tematem spotkania premiera Węgier Viktora Orbana z szefami dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej, Austrii, Chorwacji i Słowenii – podał rzecznik premiera.

Rzecznik Bertalan Havasi podkreślił, że uczestnicy spotkania – wśród nich polski minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski – uznali poszerzenie UE o Bałkany Zachodnie za podstawowy priorytet.

Według rzecznika podczas rozmowy podkreślano, że dzięki przyśpieszeniu procesu integracyjnego Bałkanów Zachodnich można by zapobiec poważnym wyzwaniom w sferze bezpieczeństwa, ale w tym celu należałoby zmienić politykę zwlekania, jaka prowadzi obecnie Bruksela oraz niektóre państwa członkowskie Unii.

Reklama

Havasi dodał, że na spotkaniu położono też akcent na konieczność zapobieżenia ponownemu otwarciu zachodniobałkańskiego szlaku migracyjnego.

Od lata 2015 roku szlakiem bałkańskim - przez Macedonię, Serbię, Chorwację, Słowenię i Węgry do Austrii - zmierzały do Europy setki tysięcy migrantów. Węgry jesienią 2015 r. zamknęły jednak granicę z Serbią i Chorwacją, zaś w marcu 2016 Słowenia podjęła decyzję o niewpuszczaniu do kraju migrantów bez wiz. Podobne ograniczenia wprowadziły władze Chorwacji, Serbii i Macedonii, w związku z czym szlak został praktycznie zamknięty.

Przed spotkaniem z Orbanem ministrowie spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej, Austrii, Chorwacji i Słowenii przeprowadzili w Budapeszcie rozmowy w swoim gronie, po których opowiedzieli się za rozszerzeniem UE o Bałkany Zachodnie.