Spółka Awbudu dostarczy instalacje dla bloku w Elektrowni Turów za 18,7 mln zł


Warszawa, 11.07.2017 (ISBnews) - Instal-Lublin, spółka zależna Awbudu, podpisała umowę z Budimeksem oraz Técnicas Reunidas S.A.-Turów umowę na dostawę i montaż instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) w ramach realizacji budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów, podał Awbud. Wynagrodzenie zostało ustalone na poziomie 18,7 mln zł plus VAT.
"Kwota wynagrodzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest wartością szacunkową. Ostateczna kwota wynagrodzenia należna spółce zależnej za wykonanie przedmiotu umowy zostanie określona przy uwzględnieniu cen ryczałtowych i ryczałtowych cen jednostkowych, określonych w załącznikach do mowy oraz zakresu robót wykonanego zgodnie z dokumentacja projektową" - czytamy w komunikacie.
Wykonanie przedmiotu mowy powinno nastąpić w okresie październik 2017 r. - maj 2018 r., podano także.
Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2016 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 268 mln zł.
(ISBnews)