Grupa APS Energia miała wstępnie 3,1 mln zł straty netto w I półr.


Warszawa, 22.08.2017 (ISBnews) - Grupa APS Energia miała wstępnie 46,5 mln zł przychodów i 3,1 mln zł straty netto w I półroczu, podała spółka.
„Wstępne wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta za I półrocze 2017 roku, kształtują się następująco:
- za I półrocze 2017 roku:
przychody ze sprzedaży: 46,5 mln zł
zysk (strata) z działalności operacyjnej: (-2,3) mln zł
zysk (strata) netto: (-3,1) mln zł
- za I półrocze 2016 roku:
przychody ze sprzedaży: 24,1 mln zł
zysk (strata) z działalności operacyjnej: (-3,9) mln zł
zysk (strata) netto: (-4,1) mln zł" - czytamy w komunikacie.

Za wzrost przychodów łącznie odpowiada zarówno wzrost sprzedaży na rynku rosyjskim (przy jednoczesnym wzmocnieniu kursu rubla) jak i zwiększenie sprzedaży na rynku polskim. Okresowy spadek marż wynikał przede wszystkim z nastawienia emitenta na zwiększanie udziałów w rynku polskim (w tym poprzez pozyskanie nowych segmentów odbiorców) oraz ze skokowego wzrostu amortyzacji po zakończeniu inwestycji w Stanisławowie Pierwszym. Na obniżenie rentowności miał także wpływ zwiększony udział sprzedaży spółki zależnej ENAP, oferującej usługi o niższych marżach niż przeciętne w grupie, podano także.

Ostateczne wyniki finansowe za I półrocze 2017 roku zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2017 roku, który zostanie opublikowany 28 sierpnia br.
APS Energia S.A. jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w październiku 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 83,5 mln zł w 2016 r.
(ISBnews)