Warszawa, 24.08.2017 (ISBnews) - Cena emisyjna akcji serii C w ofercie Cube.ITG została ustalona na 4 zł za sztukę, podała spółka.
"Zarząd Cube.ITG [...] podjął uchwałę, na mocy której ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii C w wysokości 4 zł za jedną akcję" - czytamy w komunikacie.
31 lipca 2017 r. nadzwyczajne walne zgromadzenia Cube.ITG postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 2 zł i nie wyższą niż 20 000 000 zł, tj. z wysokości 19 887 694 do wysokości kwoty nie wyższej niż 39 887 694 zł w drodze emisji nie więcej niż 10 000 000 nowych akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2 zł każda. Jednocześnie podjęto uchwałę, że akcje zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w liczbie nie większej niż 149.
Cube.ITG realizuje projekty integracyjne, wdrożeniowe, a także świadczy usługi związane z utrzymaniem, przejmowaniem w utrzymanie, zapewnianiem jakości i rozwojem infrastruktury IT. W 2015 roku przejęła Data Techno Park, który stanowi największe centrum przetwarzania danych w Europie Środkowej. Spółka w 2009 r. zadebiutowała na rynku NewConnect, a od 2014 r. jest notowana na głównym rynku GPW.
(ISBnews)