Zysk operacyjny wyniósł 68,05 mln zł wobec 51,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 108,06 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 826,11 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2017 r. spółka miała 77,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 61,28 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 018,4 mln zł w porównaniu z 1 533,47 mln zł rok wcześniej.

"Znacząca poprawa przychodów jest wynikiem rozwoju sieci sklepów Dino o nowe placówki oraz wzrostu przychodów w istniejącej sieci sklepów (like for like, LfL). Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w II kw. 2017 r. 16,5% w stosunku do analogicznego okresu 2016 r., podczas gdy w II kw. 2016 r. było to 12%" - czytamy w raporcie.

"Pierwsze półrocze to dobry okres zarówno dla całego rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi jak i dla Dino. Wypracowaliśmy w tym okresie bardzo dobre wyniki. Dynamicznie zwiększamy wielkość sprzedaży i jednocześnie odnotowujemy satysfakcjonujące i stopniowo rosnące poziomy rentowności. Otwieramy nowe sklepy, regularnie zwiększając skalę działalności. Osiągamy wysoki poziomów sprzedaży LfL - w istniejącej sieci sklepów. W I półroczu sprzedaż LfL wzrosła o 14,7% rok do roku, z kolei w samym II kwartale wzrost ten osiągnął poziom 16,5%. Podsumowując, jesteśmy zadowoleni z wyników I półrocza" - powiedział prezes Szymon Piduch, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

W II kw. 2017 r. uruchomionych zostało 38 nowych sklepów Dino, czyli o 10 więcej niż przed rokiem. Łącznie w I półroczu 2017 r. sieć Dino zwiększyła się 49 sklepów w stosunku do 46 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na dzień 30 czerwca 2017 r. sieć Dino liczyła 677 marketów, o 120 więcej niż przed rokiem.

"Pozytywne tendencje rynkowe widoczne w I połowie roku są dobrą zapowiedzią kolejnych miesięcy 2017 roku. Zwiększyliśmy w I półroczu nasz bank ziemi o blisko 28% rok do roku, mamy zabezpieczonych 429 lokalizacji pod dalszy rozwój. W II połowie roku chcemy znacznie przyśpieszyć dynamikę otwarć nowych sklepów Dino" - dodał prezes.

W I poł. 2017 r. marża brutto ze sprzedaży wyniosła 22,7% i była o 0,2 pkt proc. wyższa niż rok wcześniej, zaś marża EBITDA osiągnęła poziom 8,2% i była wyższa o 0,3 pkt proc. r/r, podano także.

Wynik EBITDA (po skorygowaniu o 12,3 mln zł kosztów jednorazowych związanych z przeprowadzoną ofertą publiczną) wzrósł o 37%, do 166,2 mln zł w okresie styczeń - czerwiec 2017 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 23,03 mln zł wobec 14,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Dino to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce. Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2017 r.