Zysk netto Rawlplug spadł r: r do 17,62 mln zł w I poł. 2017 r.


Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - Rawlplug odnotował 17,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 21,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 27,73 mln zł wobec 34,87 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 370,16 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 366,99 mln zł rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2017 r. wyniosła 3,74 mln zł wobec 6,37 mln zł zysku rok wcześniej.
"Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych w I półroczu 2017 r. wyniosły w Grupie Rawlplug 21 966 tys. zł. Dotyczyły one przede wszystkim rozbudowy mocy produkcyjnych, zwłaszcza dla przemysłu motoryzacyjnego, w Koelner Łańcuckiej Fabryce Śrub Sp. z o.o. oraz w FPiN Wapienica Sp. z o.o. Dodatkowo nakłady inwestycyjne przeznaczone zostały na działalność badawczo-rozwojową, środki transportu oraz oprogramowanie" - czytamy w raporcie.
"W roku 2017 w grupie kapitałowej Rawlplug planowane są nakłady inwestycyjne w wysokości ok. 40 mln zł" - czytamy dalej.
Grupa Rawlplug zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik zamocowań, ich projektowaniem, produkcją i dystrybucją.
(ISBnews)