Zysk operacyjny wyniósł 399,04 mln zł wobec 221,93 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 692 mln zł wobec 538,17 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 918,18 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 2 719,44 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2017 r. spółka miała 581,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 442,79 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5 696,44 mln zł w porównaniu z 5 724,72 mln zł rok wcześniej.

EBITDA w I poł. 2017 r. wyniosła 1 358,44 mln zł wobec 1 206,52 mln zł rok wcześniej.

"W analizowanym okresie najwyższa EBITDA, 517 mln zł, zrealizowana została w obszarze Dystrybucji. Najwyższy przyrost EBITDA, wynoszący 96 mln zł (wzrost o 28,9% r/r), wypracowany został w obszarze Wytwarzania, który I półrocze 2017 r. zamknął wynikiem EBITDA wynoszącym 427 mln zł. Podstawowym czynnikiem zmiany EBITDA w tym obszarze był wzrost mocy wytwórczych wynikający z przejęcia Enei Elektrowni Połaniec. Wynik EBITDA obszaru Obrotu, po wzroście o 54 mln zł (107,8% r/r), ukształtował się na poziomie 105 mln zł, natomiast obszar Wydobycia odnotował w tym okresie 321 mln zł EBITDA" – czytamy w raporcie.

W I półroczu 2017 r. Enea wydała na inwestycje 2 445 mln zł, z czego 1 608 mln zł pochłonęły inwestycje kapitałowe, 329 mln zł inwestycje w obszarze Wytwarzania ,344 mln zł w obszarze Dystrybucji, a 139 mln zł w obszarze Wydobycia, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 899,73 mln zł wobec 538,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)