Portfel zamówień Rafako - bez Opola - był wart ponad 3,3 mld zł na 30 czerwca


Warszawa, 08.09.2017 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień grupy Rafako wynosił ponad 3,3 mld zł na koniec czerwca br., z uwzględnieniem projektu Jaworzno, ale bez kontraktu w Opolu, poinformowała spółka.
"Wartość portfela zamówień grupy kapitałowej Rafako na dzień 30 czerwca 2017 wynosiła ponad 3,3 mld zł. Największą część stanowi projekt Jaworzno - 2 mld zł, z czego 0,2 mld zł pozostało do realizacji przez jednostkę dominującą, a 1,8 mld zł poprzez spółkę celową SPV Jaworzno. Portfel zamówień nie uwzględnia kontraktu w Opolu (3,2 mld zł przypadające na jednostkę dominującą zostało podzlecone w całości podmiotowi spoza grupy kapitałowej Rafako, z czego do wykonania zostało 0,8 mld zł). Wszystkie zlecenia w strukturze portfela zamówień stanowią obecnie kontrakty z segmentu budownictwa energetycznego" - czytamy w raporcie.
Pod koniec sierpnia br. Tauron Polska Energia podał, że stopień zaawansowania budowy bloku energetycznego 910 MW w elektrowni Jaworzno III osiągnął 40%. Kontrakt, o wartości ok. 4,5 mld zł, jest realizowany przez konsorcjum Rafako - Mostostal Warszawa.
Na początku sierpnia br. Polska Grupa Energetyczna (PGE) podała, że zaawansowanie budowy dwóch nowych bloków energetycznych 5 i 6 o łącznej mocy 1800 MW w Elektrowni Opole przekroczyło 80%. Opolska inwestycja o wartości ponad 11,6 mld zł brutto realizowana jest przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Wykonawcą kontraktu jest konsorcjum w składzie: Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa oraz GE Power, który jest generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum.
Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG.
(ISBnews)