Bank Pocztowy miał 1,57 mln zł zysku w I półr., cały rok będzie na plusie


Warszawa, 11.09.2017 (ISBnews) - Bank Pocztowy wypracował 1,57 mln zł zysku netto w I poł. 2017 roku wobec 9,65 mln zł rok wcześniej. Wysokie odpisy na kredyty - szczególnie gotówkowe - będą ciążyć jeszcze na wynikach II półrocza, ale cały rok bank zakończy zyskiem, poinformował ISBnews prezes Sławomir Zawadzki.
"To wynik wypracowany na działalności biznesowej, bez transakcji jednorazowych. On pochodzi także z obniżki kosztów w banku rok do roku. In minus działa to, że nie mamy ekstra przychodów dodatkowych z Visy - tak jak to było w ubiegłym roku - ale pomimo wyższych odpisów na kredyty niepracujące jesteśmy na plusie. Stabilizujemy sytuację i pokazujemy, że bank potrafi zarabiać" - powiedział Zawadzki w rozmowie z ISBnews.
Wynik z odsetek wzrósł o 4% w skali roku do 137 mln zł w I poł. Wynik z prowizji zwiększył się o 7,1% r/r do 26 mln zł.
"Te wyniki są na plus, a wyniki lipca również potwierdzają, że jesteśmy w dobrym trendzie" - skomentował Zawadzki.
Marża odsetkowa netto sięgnęła 3,8% na koniec czerwca i - jak powiedział prezes - do końca roku powinna utrzymać się na podobnym poziomie.
W związku z optymalizacją sieci sprzedaży, niższymi kosztami osobowymi w konsekwencji zmian organizacyjnych oraz niższymi kosztami rzeczowymi (renegocjacje umów z dostawcami) koszty ogółem spadły o 4,2% w skali roku do 107,3 mln zł w I pół.
Bank podał, że wynik na odpisach zwiększył się do 51,63 mln zł w I poł. wobec 48,29 mln zł rok wcześniej. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wzrósł do 10,2% na koniec czerwca br. wobec 8,9% rok wcześniej.
"Musieliśmy utworzyć więcej rezerw - o 3,34 mln zł na kredyty udzielane głównie w latach 2013-2016, w obszarze gotówkowym. Ta sprzedaż nie była realizowana z dobrą oceną ryzyka. Od grudnia ub. roku mamy wzrost odpisów i ich wpływ na wyniki banku jest wyraźny. W tym roku ten wzrost wyhamuje i oczekuję tego do końca roku. W kolejnych okresach będzie szansa na spadek" - wskazał prezes.
W I poł. bank sprzedał portfel kredytów niepracujących (NPL) o wartości nominalnej 23 mln zł i planuje jeszcze w tym roku kolejną transakcję.
"Pomimo wzrostu NPL całoroczny wynik netto banku będzie dodatni. Mamy sytuację, w której wzrost poziomy odpisów jest wyższy, niż zakładaliśmy, ale wyższe dochody prowizyjne i odsetkowe kompensują ten wzrost" - podkreślił Zawadzki.
Bank Pocztowy w I półr. sprzedał kredyty gotówkowe o wartości 293 mln zł. Saldo tych kredytów spadło o 1,9% r/r do 2,17 mld zł na koniec czerwca ze względu zmiany procesu sprzedaży. Prezes powiedział, że uzyskane wolumeny nie są zadowalające, ale od września sprzedaż powinna poprawić się.
Wartość kredytów ogółem spadła o 4,1% r/r do 5 286 mln zł na koniec czerwca, zaś wartość depozytów zwiększyła się o 3,2% r/r do 5 873 mln zł. Bank podał, że wzrost salda depozytów to głównie efekt wzrostu salda środków zgromadzonych na rachunkach klientów.
Liczba klientów grupy Banku Pocztowego wyniosła 1 293,2 na koniec czerwca, co oznacza spadek o 2,4% w skali roku. Liczba klientów detalicznych spadła do 1 115,5 wobec 1 142,9 na koniec 2016 r.
"Zamykamy też uśpione rachunki - mamy spadek liczby ROR o 5,3% rok do roku. Od lata dostrzegamy odwrócenie tej tendencji, choć na koniec czerwca jest spadek, związany z zamykaniem nieaktywnych rachunków" - powiedział prezes.
Na koniec czerwca bank obsługiwał 818 tys. ROR-ów, tj. o 46 tys. mniej w skali roku.
Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy. Aktywa Banku Pocztowego wyniosły 7,11 mld zł na koniec czerwca 2017 r. wobec 7,24 mld zł rok wcześniej.
Agnieszka Morawiecka
(ISBnews)