Zysk netto OEX wzrósł r: r do 5,95 mln zł w I poł. 2017 r.


Warszawa, 12.09.2017 (ISBnews) - OEX odnotował 5,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 3,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 11,32 mln zł wobec 7,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 248,8 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 177,45 mln zł rok wcześniej.
"Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej wyniosły w I półroczu 2017 roku 248 798 tys. zł i były wyższe o 40,2% niż przychody osiągnięte w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł w I półroczu 2017 roku 11 316 tys. zł i był o 47,8% wyższy niż
osiągnięty w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej, powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł w I półroczu 2017 roku 15 072 tys. zł i był o 46,2% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk netto wyniósł w I półroczu 2017 roku 5 875 tys. zł i był wyższy niż osiągnięty w analogicznym okresie roku ubiegłego o 29,0% ( przy czym zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu
dominującego wyniósł odpowiednio rok do roku 5 952 tys. zł do 3 984 tys. zł w 2016 roku)" - czytamy w raporcie.
"Na osiągnięty w I półroczu 2017 roku zysk brutto i jego relację do zysku osiągniętego w I półroczu 2016 wpływ mają koszty finansowe, które wzrosły rok do roku o 2 274 tys. zł, z czego 1 039 tys. zł przypada na wzrost kosztów opłat z tytułu obsługi sprzedaży ratalnej, wniesionych na rzecz Orange Polska S.A. W ogólnej kwocie 4 026 tys. zł kosztów finansowych w I półroczu 2017, koszty ww. opłat stanowiły 1 975 tys. zł (w
analogicznym okresie 2016: koszty finansowe 1 751 tys. i opłaty 936 tys. zł)" - czytamy dalej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I półroczu 2017 r. wyniósł 7,81 mln zł wobec 3,49 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa OEX to jeden z wiodących na polskim rynku podmiotów na rynku outsourcingu sprzedaży. Posiada w swojej ofercie pełną gamę usług związanych ze sprzedażą w kanale tradycyjnym i e-commerce, jak również ich integracją i obsługą w modelu wielokanałowym. Grupa jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell).
(ISBnews)