Zysk netto Archicom spadł r: r do 14,15 mln zł w I półr. 2017 r.Warszawa, 15.09.2017 (ISBnews) - Archicom odnotował 14,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 15,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 17,42 mln zł wobec 7,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 118,79 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 57,01 mln zł rok wcześniej.

"Pierwsze półrocze 2017 r. było dla nas okresem bardzo intensywnej pracy, której efekty widać zarówno w wynikach sprzedażowych, jak i w działaniach mających na celu rozwój naszej firmy. Sprzedaliśmy ponad 600 lokali, a sfinalizowanie transakcji zakupu mLocum to istotny krok, który przełoży się na dalsze wzrosty sprzedaży i planowane od dawna rozpoczęcie działalności na nowych rynkach" - powiedziała prezes Dorota Jarodzka-Śródka, cytowana w komunikacie.

Prezes spodziewa się, że dzięki dobrej sytuacji na rynku pracy, rosnącej sile nabywczej oraz niskim stopom procentowym, popyt na mieszkania powinien utrzymać się na wysokim poziomie także w kolejnych kwartałach.

"Archicom i mLocum powinny osiągnąć w całym 2017 r. poziom 1 450 sprzedanych lokali" – dodała.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 15,87 mln zł wobec 35,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Archicom realizuje zarówno duże osiedla, jak również bardziej kameralne budynki, obiekty postindustrialne czy inwestycje z sektora premium. Archicom sprzedał 942 mieszkania w 2016 r., co oznacza wzrost o 54% r/r. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)