NWZ Gobarto zdecyduje 18 X o upoważnieniu zarządu do emisji w ramach kap. doc.


Warszawa, 15.09.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Gobarto zdecydują o upoważnieniu zarządu do podwyższania kapitału poprzez emisję nowych akcji, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 18 października.
"Zarząd spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 208 501 717 zł, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego" - czytamy w projekcie uchwały.
Obecnie kapitał spółki dzieli się na 23 078 888 akcji.
Głównym celem wprowadzenia upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego jest chęć zagwarantowania spółce jak najszerszej możliwości elastycznego pozyskiwania finansowania poprzez emisję akcji, dla jej planów rozwoju, podano w uzasadnieniu projektu uchwały.
"W szczególności w ocenie zarządu, wprowadzenie w statucie spółki instytucji kapitału docelowego stwarza możliwość przeznaczenia środków pozyskanych z emisji akcji na dalsze akwizycje lub wzmocnienie rozwoju organicznego, każdorazowo w zależności od potrzeb spółki i jej grupy kapitałowej. Podkreślenia wymaga również fakt, że emisja akcji w ramach kapitału docelowego jest w ocenie zarządu spółki rozwiązaniem szybszym i mniej kosztownym niż dokonywanie takiej emisji poprzez każdorazowo podejmowaną uchwałę walnego zgromadzenia, co ma niebagatelne znacznie w sytuacjach nagłego zapotrzebowania na kapitał, jakie mogą wystąpić w okresie udzielanego upoważnienia" - czytamy dalej.
Gobarto (dawniej Polski Koncern Mięsny Duda) to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka kontroluje i jest zarazem najważniejszą częścią grupy kapitałowej, którą aktualnie tworzy ok. 30 firm z branży rolno-spożywczej z terenu Polski, Ukrainy oraz Niemiec. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob.
(ISBnews)