Marcator Medical liczy na odbudowę marży w IV kw. br. na poziomie z 2016 r.Warszawa, 15.09.2017 (ISBnews) - Mercator Medical oczekuje w dalszej części roku spadających kosztów wytwarzania, co pozwoli odbudować marżę do co najmniej poziomu uzyskanego w 2016 roku, poinformował wiceprezes ds. finansowych Witold Kruszewski.

"Zakładamy, że w drugiej połowie roku koszt wytworzenia będzie mniejszy i to pozwoli nam odbudować marżę co najmniej z roku 2016. Liczymy, że to będzie w IV kwartale tego roku" - powiedział Kruszewski podczas konferencji prasowej.

Negatywne czynniki wygasają. Ceny lateksu spadły, dolar osłabił się, więc widać odwrócenie negatywnego trendu, dodał.

Wiceprezes powiedział, że wyższe ceny lateksu (odpowiada on za 40-60% kosztu produkcji rękawic), miały silny negatywny wpływ na wyniki I i II kw. 2017 r. w segmencie produkcyjnym ze względu na ograniczone możliwości przenoszenia wzrostu kosztu surowca na klientów oraz niepodnoszenie cen rękawic przez konkurentów.

Kruszewski wskazał, że ceny lateksu spadają od lutego, zaś ceny surowca we wrześniu i sierpniu są na podobnym poziomie m/m, co pozwala spokojniej patrzeć na drugą połowę roku.

Również w segmencie dystrybucyjnym Mercator Medical oczekuje poprawy rentowności po tym, jak w I połowie roku marża tego segmentu spadła - głównie za sprawą wzrostu kursu USD/PLN.

Mercator podał, że rentowność EBITDA w II kw. spadła o ponad 6 pkt proc. do poniżej 3%, zaś nominalna wartość EBITDA zmniejszyła się o ponad 4 mln zł do 2,2 mln zł. W całym półroczu EBITDA wyniosła 6 mln zł wobec 12,3 mln zł rok wcześniej.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii o wydajności około 110 mln rękawic miesięcznie. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka debiutowała na GPW.

(ISBnews)