Awbud ma umowy na prace dla ZGH 'Bolesław' za ok. 26,8 mln zł netto


Warszawa, 18.09.2017 (ISBnews) - Awbud zrealizuje na rzecz Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" w Bukownie (spółki wchodzącej w skład grupy Stalprodukt) projekt polegający na budowie hali namiarowni wsadu i prace przygotowawcze do budowy nowej hali wanien za łącznie ok. 26,8 mln zł netto, podała spółka.
"W ramach pierwszego zadania inwestycyjnego Grupa Awbud, jako generalny wykonawca, wybuduje dwusegmentową halę o konstrukcji stalowej, wykona niezbędne prace żelbetowe, instalacyjne oraz technologiczne wraz z przebudową i rozbudową przewidzianej wokół zaplanowanego obiektu infrastrukturą drogową i kolejową. Prace budowlane zostaną zrealizowane do 16 sierpnia 2018 roku. Umowa opiewa na kwotę 22,6 mln zł netto" - czytamy w komunikacie.
Drugie zakontraktowane zamówienie dotyczy wykonania prac przygotowawczych do budowy nowej hali wanien w ZGH "Bolesław". W ramach prac Awbud m.in. przebuduje i rozbuduje istniejącą infrastrukturę podziemną, przebuduje układ drogowy, a także wykona przestrzenną konstrukcję żelbetową pod chłodnię elektrolitu. Termin zakończenia prac wskazano na 29 grudnia 2017 roku, zaś wartość zlecenia oszacowano na 4,2 mln zł, podano także.
"Budownictwo przemysłowe jest jednym z trzech wiodących, obok realizacji z obszaru ekologii oraz rewitalizacji obiektów przemysłowych i handlowych, segmentów działalności Grupy Awbud. O wysokiej specjalizacji wykonywanych w tym obszarze prac oraz posiadaniu niezbędnych do tego kompetencji, świadczy bogate portfolio projektów zrealizowanych. Mieliśmy okazję wykonywać prace zarówno dla krajowych, jak i międzynarodowych dużych firm, takich jak Tymbark-MWS, Eberspächer czy Konsorcjum Stali. O wysokiej jakości naszych usług świadczy także to, że ZGH Bolesław to klient, dla którego w ubiegłym roku zrealizowaliśmy specjalistyczny obiekt budowlany" - powiedział prezes Michał Wuczyński, cytowany w komunikacie.
W 2016 r. Grupa Awbud, jako jeden z wykonawców, wybudowała zakład przerobu odpadów w ZGH "Bolesław". Zlecenie opiewało na kwotę 17 mln zł netto, przypomniano.
Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2016 roku Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 268 mln zł.
(ISBnews)