"Rynek jest ostatnio dosyć dynamiczny, obecnie mamy trend niekorzystny dla złotego, powodujący jego powolne osłabienie - decyduje o tym kilka czynników, przede wszystkim zewnętrzne, bo traci cały region, a dodatkowo złotemu może zaszkodzić jutrzejszy Fed" - powiedział PAP Biznes Mateusz Sutowicz, analityk Banku Millennium.

"Złoty, co prawda, wciąż jest stosunkowo odporny, ale jeżeli Fed utrzyma planowane tempo podwyżek stóp procentowanych w przyszłym roku, to będzie to czynnik niekorzystny dla złotego. Skala ewentualnej deprecjacji będzie jednak niewielka, skuteczną barierą ograniczającą wzrosty EUR/PLN w krótkim terminie wydaje się poziom 4,30, musiałoby się stać coś nieoczekiwanego, żeby trwale ten opór przełamać" - dodał.

We wtorek znaczny wpływ na notowania złotego miały czynniki wewnętrzne. Ekonomiści mBanku zwrócili uwagę na delikatne umocnienie złotego w reakcji na dobre dane makroekonomiczne z polskiej gospodarki.

"Po danych umocnił się złoty (o ok. 1 grosz w stosunku do euro), nieznacznie wzrosły też rentowności obligacji wzdłuż całej krzywej. Biorąc pod uwagę skalę i kierunek niespodzianek w ostatniej serii danych, spokój, z jakim rynki przyjęły te publikacje, może zaskakiwać. Tym niemniej, jak wskazywaliśmy wielokrotnie, dopóki wyraźne oznaki wzrostu presji inflacyjnej nie ujawnią się w danych CPI (a zwłaszcza w inflacji bazowej), dopóty rynki będą w całości +kupować+ gołębią retorykę RPP" - napisali w komentarzu.

Produkcja przemysłowa w sierpniu wzrosła o 8,8 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 5,9 proc. Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się wzrostu produkcji w sierpniu rdr o 6,1 proc., zaś mdm wzrostu o 3,2 proc.

Sprzedaż detaliczna w sierpniu wzrosła o 7,6 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 1,2 proc. Konsensus przygotowany przez PAP wskazywał na wzrost rdr o 6,8 proc. i wzrost o 0,6 proc. mdm.

NA RYNKU DŁUGU SPODZIEWANE DALSZE WZROSTY RENTOWNOŚCI

"Od kilku dni obserwujemy to oczekiwane przez rynek odbicie rentowności z bardzo niskich poziomów. Warto pamiętać, że naszym rynkiem wciąż kieruje zagranica, dziesięcioletnie papiery wręcz kopiują zachowanie bunda, a patrząc dodatkowo na czynniki fundamentalne, wrzesień możemy zakończyć na jeszcze wyższych poziomach" - powiedział Sutowicz.

Rentowność bunda około godz. 16.00 wynosi 0,44 proc., po spadku o 2 pb.

Analityk dodał, że wpływ na rentowności polskiego długu będzie miała także sytuacja polityczna w kraju.

"Dużo zależy też od informacji krajowych (wciąż nierozwiązana kwestia reformy sądownictwa), ten czynnik niesie za sobą tzw. +obawy instytucjonalne+ i może dalej wpływać na stopień przeceny polskich obligacji" - powiedział.

wtorek wtorek poniedziałek
16.00 9.10 16.05
EUR/PLN 4,2819 4,2921 4,2883
USD/PLN 3,5725 3,5778 3,5845
CHF/PLN 3,7143 3,7267 3,737
EUR/USD 1,1986 1,1996 1,1964
DS1019 1,76 1,74 1,74
WS0922 2,65 2,6 2,59
DS0727 3,31 3,26 3,26

(PAP Biznes)