Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-09-21 6440,00 -0,6% -1,7% 16,6% 35,9%
Miedź 3M USD/t 2017-09-21 6480,00 -0,7% -1,6% 17,1% 36,0%
Ołów spot USD/t 2017-09-21 2517,50 3,0% 8,5% 25,9% 30,6%
Ołów 3M USD/t 2017-09-21 2513,00 2,2% 7,1% 24,6% 29,8%
Aluminium spot USD/t 2017-09-21 2146,25 -0,2% 2,7% 26,0% 36,4%
Aluminium 3M USD/t 2017-09-21 2171,00 -0,3% 4,3% 28,2% 37,1%
Cyna spot USD/t 2017-09-21 20590,00 -0,7% -0,2% -2,9% 6,6%
Cyna 3M USD/t 2017-09-21 20450,00 -0,8% -0,2% -3,2% 6,0%
Nikiel spot USD/t 2017-09-21 10930,50 -3,4% -3,0% 9,7% 6,1%
Nikiel 3M USD/t 2017-09-21 11005,00 -3,3% -2,7% 9,8% 6,3%
Cynk spot USD/t 2017-09-21 3117,25 -1,0% -0,1% 21,9% 37,9%
Cynk 3M USD/t 2017-09-21 3100,50 -1,0% -0,8% 20,4% 36,4%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-09-21 203,00 -1,3% 4,3% -10,2% -1,7%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-09-21 82,00 -2,1% 5,3% 19,2% 36,7%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-09-21 650,50 -0,6% 4,4% 4,9% 17,0%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-09-21 604,50 -0,6% 4,8% 5,3% 18,5%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-09-21 527,75 0,5% 7,8% 1,3% 20,5%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-09-21 522,25 0,6% 15,1% 6,3% 27,5%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-09-21 313,50 -0,2% 7,7% -0,9% 26,8%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-09-21 316,00 -0,2% 9,1% 2,6% 32,1%

(PAP Biznes)