Erbud wyemitował obligacje serii C o łącznej wartości 52 mln zł, umarza serię BWarszawa, 27.09.2017 (ISBnews) - Emisja obligacji Erbudu serii C o łącznej wartości 52 mln zł doszła do skutku, podała spółka. Jednocześnie Erbud postanowił nabyć w celu umorzenia 4 805 obligacji serii B o wartości nominalnej 10 tys. zł każda.

"Zarząd Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym w wyniku subskrybowania i opłacenia przez 4 inwestorów 52 000 obligacji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 52 000 000 zł emisja tych obligacji doszła do skutku" - czytamy w komunikacie.

Erbud podał wcześniej, że dzień wykupu obligacji serii C został ustalony na 27 września 2021 roku, a środki pozyskane z tej emisji zostaną przeznaczone na wykup do 5 200 sztuk obligacji serii B, sfinansowanie zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy związany z rekordowymi zamówieniami grupy kapitałowej.

Nabycie obligacji serii B nastąpi w dniu 27 września 2017 roku. Pierwotny termin wykupu obligacji był ustalony na 26 marca 2018 roku.
Pozostałe obligacje serii B zostaną wykupione w terminie 26 marca 2018 roku, podano również w dzisiejszym komunikacie.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2016 r. miała 1,79 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews