Zapisy na obligacje serii G Echo Investments do 75 mln zł rozpoczną się w środęWarszawa, 02.10.2017 (ISBnews) - Zapisy na maksymalnie 750 000 obligacji serii G spółki Echo Investments o łącznej wartości nominalnej do 75 mln zł ruszą w środę, 4 października, podała spółka.

Termin przyjmowania zapisów zakończy się 12 października, a przewidywany termin przydziału obligacji i podania wyników oferty do publicznej wiadomości to 13 października. Na 27 października zaplanowany jest dzień emisji obligacji, zaś przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst to 3 listopada.

Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna uzależniona jest od dnia zapisu i wynosi 100 zł pierwszego dnia zapisów, tj. 4 października wynosi 100,1 zł ostatniego dnia zapisów, tj. 12 października.

Stopa bazowa dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu wynosi WIBOR 6M, a marża to 2,9% w skali roku.

Echo podało, że przewidywane wpływy netto z emisji obligacji serii G to 74,61 mln zł, zaś szacowane koszty to 395 tys. zł.

"Wpływy z emisji obligacji wszystkich serii zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności spółki oraz dalszy rozwój działalności spółki, w szczególności spółka może przeznaczyć je na nabywanie nieruchomości i realizację projektów zarówno bezpośrednio przez spółkę jak i przez spółki z grupy" - czytamy w prospekcie.

Spółka nie planuje wykorzystania wpływów z emisji obligacji na inne cele niż osiągnięcie zysku lub zabezpieczenie przed określonym ryzykiem, w tym nie planuje spłaty istniejącego zadłużenia z wpływów z emisji obligacji, podano także.

Obligacje serii G emitowane są w ramach Programu Emisji Obligacji do kwoty 300 000 000 zł lub równowartości tej kwoty wyrażonej w euro na podstawie uchwały zarządu z 27 lutego 2017 r.

Pod koniec września inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie obligacje serii F spółki Echo Investment o łącznej wartości 125 mln zł. Oferta była II transzą zatwierdzonego programu emisji obligacji o wartości 300 mln zł. Średnia stopa redukcji dla zapisów złożonych 21-22 września 2017 r.69,55%

W czerwcu br. inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie obligacje serii E ( I transza w ramach Programu ) spółki o łącznej wartości 100 mln zł z dużym przekroczeniem zapisów już w pierwszym dniu ich prowadzenia.

Echo Investment jest notowane na GPW od 1996 r. Od 2015 roku Echo jest częścią grupy kapitałowej Griffin Real Estate - Oaktree - PIMCO.

(ISBnews)