Pierwsze spotkania odbędą się w Bydgoszczy, Opolu, Lublinie i Szczecinie.

„To przede wszystkim informacja, jakie możemy podjąć, realizacje w ramach ustawy o Krajowym Zasobie Mieszkaniowym, kto może być partnerem i na jakich zasadach. Dedykujemy to przedsiębiorcom, deweloperom, samorządom” - powiedział PAP w poniedziałek Adamczyk.

Według niego celem tych spotkań i konsultacji jest również zdobycie informacji, gdzie można te przedsięwzięcia szybko realizować. Szef resortu budownictwa zaznaczył, że samorządy przejawiają duże zainteresowanie programem Mieszkanie plus.

„Konsultacje będą we wszystkich województwach, chcemy to zrobić szybko, bez zbędnej zwłoki, musimy się spotykać i rozmawiać” - dodał Adamczyk.

Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbędzie się w poniedziałek w Bydgoszczy, a kolejne: 9 października w Opolu, 18 października w Lublinie i 30 października w Szczecinie. "W każdym z miast wojewodowie zaprosili do konsultacji samorządowców, by poznać ich oczekiwania związane z funkcjonowaniem i działaniem Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) „ – poinformowało MIB.

Konsultacje będą połączone z prezentacją zasad działania KZN i możliwości, jakie daje on gminom oraz lokalnym społecznościom. W konsultacjach, które odbędą się w każdym województwie mogą uczestniczyć przedstawiciele wszystkich samorządów lokalnych: powiatowych i gminnych.

KZN będzie poszukiwał odpowiednich pod budownictwo mieszkaniowe działek i chce poznać opinie gmin dotyczące lokalizacji mieszkań z opcją dojścia do własności. Zdaniem MIB dla najemców – przyszłych właścicieli - to bardzo atrakcyjna oferta najmu o czynszu normowanym (maksymalny ustalony dla danej lokalizacji przez rozporządzenie rządu). Takie mieszkanie będzie można długoterminowo wynajmować lub wykupić.

4 września 2017 r. szef MIB zwrócił się do wojewodów z prośbą, aby wystąpili do gmin o rozważenie przez nie możliwości przystąpienia do spółek celowych tworzonych z udziałem KZN.

Gminy mogą wskazać nieruchomości, które mogłyby zostać wniesione do takich spółek z przeznaczeniem na realizację inwestycji mieszkaniowych (budowa mieszkań na wynajem o czynszu normowanym lub lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy). Gminy muszą także dostarczyć informację, czy nieruchomości te są przygotowane np. pod względem uzbrojenia technicznego do realizacji takich inwestycji. Dzięki temu KZN będzie mógł szybciej rozpocząć prace.

Resort podkreślił, że "z uwagi na sezonowość robót budowlanych, szybkie przekazanie informacji umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych już wiosną 2018 r., a w przypadku nieruchomości budynkowych, nawet w 2017 r.".

W przypadku gdy gmina jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z KZN w formie spółki celowej i dysponuje nieruchomością lub nieruchomościami możliwymi do wykorzystania na ten cel, powinna uzupełnić wzór informacji dotyczący formalnie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa. (PAP)

autor: Rafał Grzyb

edytor: Anna Mackiewicz