Zysk netto Coliana wzrósł r: r do 12,89 mln zł w II kw. 2017 r.


Warszawa, 03.10.2017 (ISBnews) - Colian odnotował 12,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 4,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 14,98 mln zł wobec 3,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 225,87 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 221,72 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2017 r. spółka miała 22,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 18,96 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 455,47 mln zł w porównaniu z 444,51 mln zł rok wcześniej.
"Dla uzyskanych przez Grupę rezultatów w I półroczu 2017 r. decydujący wpływ miały wyniki osiągnięte z tytułu prowadzonej działalności operacyjnej w spółkach zależnych tj. w Colian sp. z. o.o., Colian Factory sp. z o.o. oraz w Colian Logistic sp. z o.o. Przychody ze sprzedaży za I półrocze 2017 wynosiły 455 474 tys. zł w porównaniu do wartości sprzedaży 444 513 tys. zł wypracowanej w I półroczu 2016 nastąpił wzrost o 10 961 tys. zł (+2,6% r/r). Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów za I półrocze 2017 wynosiły 306 647 tys. zł i wzrosły w stosunku do wykonania z I półrocza 2016 roku o 14 624 tys. zł (wzrost o 5,0% r/r)" - czytamy w raporcie.
Za I półrocze 2017 roku na poziomie analizy poszczególnych poziomów rentowności osiągnięto lepszy rezultat na poziomie zysku na działalności operacyjnej o 0,7%, zysku przed opodatkowaniem o 1,22% oraz zysku netto o 0,69% niż za I półrocze 2016. Pomimo intensywnego poszukiwania nowych obszarów sprzedaży, inwestowania w rozbudowę nowoczesnych technik marketingu wsparcia sprzedaży jak i wzmocnienia sił sprzedażowych, Grupa poniosła niższe koszty sprzedaży o 7 453 tys. zł, tj. 7,2% niż w takim samym okresie roku ubiegłego, podano także.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 15,14 mln zł wobec 75,7 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa kapitałowa Colian S.A. osiągnęła pozycję jednego z największych producentów na polskim rynku słodyczy, dzięki akwizycjom i rozbudowie portfolio marek. Zdobyła również silną pozycję na rynku przypraw oraz napojów. Spółka jest notowana na GPW od 1995 r.
(ISBnews)